Hotline 021-8403641
Informasi lebih lanjut?
Home » HAJI MABRUR, TATACARA, DAN AMALANNYA

HAJI MABRUR, TATACARA, DAN AMALANNYA

A.  Dalil tatacara Haji

 1. Dari Aisyah y, Ia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ j عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ مِنَّا مَنْ أَهَّلَ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ وَ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَ أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ j بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُوْمِهِ، وَ أَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوْاحَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

“Kami pergi bersama Rasulullah j pada haji wada’, di antara kami ada yang berihram untuk umrah, sebagian berihram untuk haji dan umrah dan sebagian lain berihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah j berihram untuk haji. Adapun bagi orang yang berihram untuk umrah, selesai umrah ia boleh menanggalkan ihramnya (bertahallul) ketika selesai thawaf qudumnya, sedangkan yang berihram untuk haji atau meng-gabungkan antara haji dan umrah, maka ia tidak boleh menanggalkan ihramnya (bertahallul) hingga tiba hari raya qurban.” (HR. Al-Bukhari No.1460)

 

 1. Dari Jabir bin Abdullah t:

“Kami berangkat Haji bersama-sama dengan Nabi j. Ketika sampai di Dzulhulaifah, Asma` binti Humais melahirkan puteranya, Muhammad bin Abu Bakar. Dia menyuruh untuk menanyakan kepada Rasulullah j apa yang harus dilakukannya (karena melahirkan itu). Maka beliau pun bersabda: “Mandilah dan pakailah kain pembalutmu. Kemudian pakai-lah pakaian ihrammu kembali.” Rasulullah j  shalat dua raka’at di masjid Dzulhulaifah, kemudian beliau menaiki untanya yang bernama Qashwa. Setelah sampai di Baida`, kulihat sekelilingku, alang-kah banyaknya orang yang meng-iringi beliau, yang berkendaraan dan yang berjalan kaki, di kanan-kiri dan di belakang beliau. Ketika itu turun Al Qur`an (wahyu), dimana Rasulullah j mengerti maksudnya, yaitu sebagaimana petunjuk amal yang harus kami amalkan. Lalu beliau mengucapkan bacaan niat dan talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

Maka talbiyah pula orang banyak seperti talbiyah Nabi j itu,  Rasulullah j tidak melarang mereka mem-bacanya, bahkan senantiasa mem-baca terus-menerus. Niat kami hanya untuk mengerjakan haji, dan kami belum mengenal umrah. Setelah sampai di Baitullah, beliau cium salah satu sudutnya (hajar Aswad), kemudian beliau thawaf, lari-lari kecil tiga kali dan berjalan biasa empat kali. Kemudian beliau terus menuju ke Maqam. Ibrahim u, lalu beliau baca ayat:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

Lalu ditempatkannya maqam itu di antaranya dengan Baitullah. Se-mentara itu ayahku berkata bahwa Nabi j membaca dalam shalatnya surat Al Ikhlas: 1-4 dan surat Al Kafirun: 1-6. Kemudian beliau kembali ke sudut Ka’bah (hajar Aswad) lalu diciumnya pula. Kemudian melalui pintu, beliau pergi ke Shafa. Setelah dekat ke bukit Shafa beliau membaca ayat:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ

Kemudian mulailah beliau melak-sanakan perintah Allah. Maka dinaikinya bukit shafa. Setelah kelihatan Baitullah, lalu beliau meng-hadap ke kiblat seraya mentauhidkan Allah dan mengagungkan-Nya. Dan beliau membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَعَبْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“Kemudian beliau berdoa. Ucapan tahlil itu diulanginya sampai tiga kali. Kemudian beliau turun di Marwa. Ketika sampai di lembah, beliau berlari-lari kecil. Dan sesudah itu, beliau menuju bukit Marwa sambil berjalan kembali. setelah sampai di bukit Marwa, beliau berbuat apa yang diperbuatnya di bukit Shafa. Tatkala beliau meng-akhiri sa’inya di bukit Marwa, beliau berujar: “Kalau aku belum lakukan apa yang telah kuperbuat, niscaya aku tidak membawa hadyu dan menjadikannya umrah.” Lalu berkata Suraqah bin Malik bin Ju’tsyum: “Ya, Rasulullah! Apakah untuk tahun ini saja ataukah untuk selama-lamanya?” Rasulullah j memper-panjangkan jari-jari tangannya yang lain seraya bersabda: “Memasukkan umrah ke dalam haji. Memasukkan umrah ke dalam haji, tidak! Bahkan untuk selama-lamanya.” Sementara itu Ali datang dari Yaman, membawa hewan kurban Nabi j. Didapatinya Fathimah termasuk orang yang tahallul; dia mengenakan pakaian bercelup dan bercelak mata. Ali melarangnya berbuat demikian. Fathimah menjawab, “Ayahku sendiri yang menyuruhku berbuat begini.” Ali berkata; Maka aku pergi menemui Rasulullah j untuk meminta fatwa terhadap perbuatan Fathimah tersebut. Kujelaskan kepada beliau bahwa aku mencegahnya berbuat demikian. Beliau pun bersabda: “Fathimah benar.” Kemudian beliau bertanya: “Apa yang kamu baca ketika hendak menunaikan haji?” Ali berkata; Aku menjawab: “Ya Allah, aku niat menunaikan ibadah haji seperti yang dicontohkan oleh Rasul Engkau.” Kemudian Ali bertanya, “Tetapi aku membawa hewan kurban, bagaimana itu?” Beliau menjawab: “Kamu jangan tahallul.” Ja’far ber-kata: Jumlah hadyu yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Nabi j ada seratus ekor. Para jamaah telah tahallul dan bercukur semua-nya, melainkan Nabi j dan orang-orang yang membawa hadyu beserta beliau. Ketika hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah) tiba, mereka berangkat menuju Mina untuk melanjutkan ibadah haji. Rasulullah j menung-gang kendaraannya. Di sana beliau shalat Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh. Kemudian beliau menanti sebentar hingga terbit matahari; sementara itu beliau menyuruh orang lebih dahulu ke Namirah untuk mendirikan tenda di sana. Sedangkan orang Quraisy mengira bahwa beliau tentu akan berhenti di Masy’aril Haram (sebuah bukit di Muzdalifah) sebagaimana biasanya orang-orang jahililiyah. Tetapi ternyata beliau terus saja menuju Arafah. Sampai ke Namirah, didapatinya tenda-tenda telah didiri-kan orang. Lalu beliau berhenti untuk istirahat di situ. Ketika matahari tergelincir (waktu dzuhur), beliau menaiki untanya meneruskan. Sampai di tengah-tengah lembah beliau berkhutbah. Sesudah itu, adzan kemudian iqamat, lalu beliau shalat Zhuhur. Lalu iqamat lagi dan shalat Ashar tanpa shalat sunnah antara keduanya. Setelah itu, beliau meneruskan perjalanan menuju tempat wukuf. Sampai di sana, dihentikannya unta Qashwa di tempat berbatu-batu dan orang-orang yang berjalan kaki berada di hadapannya. Beliau menghadap ke kiblat, dan senantiasa wukuf sampai matahari terbenam dan mega merah hilang. Kemudian beliau teruskan pula perjalanan dengan mem-bonceng Usamah di belakangnya, sedang beliau sendiri memegang kendali. Beliau tarik tali kekang Unta Qashwa, hingga kepalanya hampir menyentuh bantal pelana. Beliau bersabda dengan isyarat tangannya: “Saudara-saudara, tenanglah, tenang-lah.” Setiap beliau sampai di bukit, beliau kendorkan tali untanya sedikit, untuk memudahkannya mendaki. Sampai di Muzdalifah beliau shalat Maghrib dan Isya`dengan satu kali adzan dan dua iqamat tanpa shalat sunnah antara keduanya. Kemudian beliau tidur hingga terbit fajar. Setelah tiba waktu Shubuh, beliau shalat Shubuh dengan satu Adzan dan satu iqamat. Kemudian beliau tunggangi pula unta Qaswa meneruskan perjalanan sampai ke Masy’aril Haram. Sampai di sana beliau menghadap ke kiblat, berdoa, takbir, tahlil dan membaca kalimat tauhid. Beliau berhenti di sana hingga langit kekuning-kuningan dan berangkat sebelum matahari terbit sambil membonceng Fadlal bin Abbas. Fadlal adalah seorang laki-laki berambut indah dan berwajah putih. Ketika beliau berangkat, berangkat pulalah orang-orang besertanya. Fadlal menengok pada mereka, lalu mukanya ditutup oleh Rasulullah j dengan tangannya. Tetapi Fadlal menoleh ke arah lain untuk melihat. Rasulullah j me-nutup pula mukanya dengan tangan lain, sehingga Fadlal mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Sampai di tengah lembah Muhassir, dipercepatnya untanya melalui jalan tengah yang langsung menembus ke Jumratul Kubra. Sampai di Jumrah yang dekat dengan sebatang pohon, beliau melempar dengan tujuh buah batu kerikil sambil membaca takbir pada setiap lemparan. Kemudian beliau terus ke tempat penyembelih-an kurban. Di sana beliau menyem-belih 63 hewan kurban dengan tangan-nya dan sisanya diserahkannya kepada Ali untuk menyembelihnya, yaitu hewan kurban bersama-sama dengan anggota jamaah yang lain. Kemudian beliau suruh ambil dari setiap hewan kurban itu sepotong kecil, lalu disuruhnya masak dan kemudian beliau makan dagingnya serta beliau minum kuahnya. Sesudah itu, beliau naiki kendaraan beliau menuju ke Baitullah untuk thawaf. Beliau shalat Zhuhur di Makkah.” (HR. Muslim No.2137)

 

B.   Intisari Dalil beserta Fiqihnya

Berdasarkan dalil yang ada, pelaksanaan haji ada tiga cara:

 1. Haji Ifrad

Haji ifrad adalah berihram di miqat dengan ihlal (membaca lafaz niat): LABBAIKALLAHUMMA HAJJAN (aku penuhi panggilan-Mu untuk berhaji). Ketika sampai di Baitullah kemudian thawaf qudum (thawaf permulaan) dan sa’i, tapi tidak bertahallul. Ia tetap dalam keadaan ihram sampai datang masa haji, dan baru bertahallul setelah melontar jamrah aqabah (10 Dzulhijjah).

Sesudah haji baru melaksanakan umrah, dimana ihram umrahnya mengambil miqat di Tan’im atau di Ja’ranah.

       2. Haji Qiran

Haji qiran adalah berihram dari miqat dengan ihlal (membaca lafaz niat): LABBAIKALLAHUMMA UMRATAN WA HAJJAN (aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji). Jadi, haji QIRAN adalah menggabungkan umrah dan haji bersamaan dalam satu ihram.  Ketika sampai di Baitullah, kemudian thawaf qudum/umrah dan sa’i tapi tidak tahallul. Kemudian tetap dalam ihram sampai datang masa haji, dan baru bertahallul setelah melontar jamrah Aqabah (10 Dzulhijjah)

       3. Haji Tamattu’

Haji tamattu’ adalah melaksana-kan haji secara terpisah dari umrah; yakni dengan mendahulukan umrah. Hal ini berlaku bagi mereka yang tidak membawa hadyu (hewan qurban) dari kampung halamannya dan wajib membayar Dam.

Sebagaimana haji ifrad dan qiran, tamattu’ juga berihram dari miqat. Ihlalnya: LABBAIKALLAHUMMA UMRATAN (aku penuhi panggilan-Mu untuk berumrah). Ketika sampai di Baitullah terus thawaf umrah, sa’i dan kemudian tahallul. Datang masa haji, berihram kembali dari tempat kita mukim dengan ihlal: LABBAIK-ALLAHUMMA HAJJAN (aku penuhi panggilan-Mu untuk berhaji) dan terus melaksanakan amalan-amalan haji.

Haji tamattu’ terkena Dam karena tidak membawa hadyu (hewan sem-belihan). Kalau kita cermati kembali bunyi hadits di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa jamaah Indonesia adalah mengamalkan haji TAMATTU’.

 

C.  Pengertian Haji

Secara lughah (bahasa), haji adalah menuju ke suatu tempat berulang kali, atau menuju kepada sesuatu yang diagungkan.

Seorang Muslim yang mengunjungi Baitullah al-Haram berulang kali pada tiap tahun, ibadah tersebut dinamakan haji. Karena Baitullah adalah tempat yang diagungkan, maka pekerjaan mengunjungi-nya itu dinamakan dengan haji.

Ibadah ini secara garis besar meliputi Umrah dan Haji.

Pokok-pokok amalan umrah adalah: Ihram disertai niat, thawaf, sa’i dan tahallul. Sedangkan pokok-pokok amalan haji adalah: Ihram disertai niat, wuquf, mabit, jamrah, hadyu, tahallul, thawaf dan sa’i.

 

D.  Amalan Haji Mabrur dan Tatacaranya

 1. Ihram dan niat beserta tatacaranya

Ihram haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah). Persiap-an ihram haji sama halnya persiapan ihram untuk umrah, lalu memakai pakaian ihram, dan mengucapkan ihlal (membaca lafaz niat):

لَبَّيْكَ اللهُمَّ حَجًّا

“Aku penuhi panggilan-Mu untuk berhaji.” 

Diteruskan dengan membaca Talbiyah, Shalawat, dan doa. (Lihat Bab VI. Bacaan Zikir & Doa)

       2. Berangkat ke mina tanggal 8 dzulhijjah (hari Tarwiyah)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah jamaah berangkat ke Mina, dan pada malam tanggal 9 Dzulhijjah, mabit di Mina sampai shubuh. Ini hukumnya Sunnah. Demikian menurut Jumhur ulama (Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali. Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq)

“Jabir berkata: ‘Ketika hari Tarwiyah telah tiba (8 Dzulhijjah), mereka (Rasul dan shahabat) pergi menuju Mina dengan berihram haji. Rasulullah r berkendaraan, beliau shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ dan Shubuh di Mina.” (HR. Muslim No.2137)

       3. Wuquf di arafah dan tatacaranya

Pada saat wukuf disyariatkan mendengarkan khutbah Arafah, kemudian dilanjutkan dengan shalat Dzuhur dan Ashar jama’ taqdim qashar.

Duduk menghadap qiblat dan melanjutkan amalan wukuf lainnya yaitu memperbanyak doa dengan mengangkat tangan.

“Usamah bin Zaid berkata: ‘Aku pernah bonceng pada Nabi j di Arafah, beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa.” (HR. Nasa’i. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab Shahih wa Dhaif Sunan An-Nasai No. 3011)

 • Dilanjutkan dengan memper-banyak zikir dan doa. (Lihat Bab VI. Bacaan Zikir & Doa)
 • Waktu wukuf yaitu dari waktu shalat dzuhur sampai dengan terbenam matahari.
 • Pada waktu wukuf, Rasulullah banyak membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya.  Bagi-Nya seluruh pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.” (HR. Tirmidzi. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab Shahih wa Dhaif Sunan At-Tirmidzi No. 3585)

      4. Mabit di Muzdalifah

 • Begitu matahari terbenam, jamaah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah.
 • Sampai di Muzdalifah, shalat Maghrib dan Isya’ jama’ ta’khir qashar.
 • Kemudian mabit (tidur) dan tidak disyariatkan shalat malam.

“Dan Rasulullah berangkat hingga sampai ke Muzdalifah; lalu shalat Maghrib dan Isya’ dengan satu kali adzan dan dua kali Iiqamat, dan beliau tidak shalat sunnah (tidak berzikir) di antara dua shalat itu. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar.” (HR. Muslim No.2137)

 • Mengumpulkan batu-batu kecil sebesar kelingking atau kacang tanah (Arab) sebanyak yang diperlukan untuk melontar jamrah.
 • Memperbanyak membaca talbiyah, shalawat dan zikir serta doa.
 • “Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Al-Masy’ar Al-Haram.” (QS. Al-Baqarah: 198)
 • Hukum mabit (singgah/berhenti) di Muzdalifah, pengikut Imam Syafii (seperti Abu Suja’ al-Asfahani) menyatakan sunnah, (At-Tadzib fi adillati Matnil Ghayah wat Taqrib, Syaikh Dr.Mustafa Dieb al-Bigha). Sementara Hanafi menyatakan wajib (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq).

     5. Melempar Jamrah Aqabah (10 dzulhijjah)

Cara melemparnya jamrah yaitu,

 • Upayakan mendekati jamrah, tapi jangan sampai menyakiti sesama.
 • Melempar jamrah dengan 7 kerikil, dan tiap lemparan diiringi takbir (ALLAHU AKBAR).

“Maka Rasulullah melemparinya dengan tujuh batu kerikil, setiap lemparan batu diiringi dengan takbir.” (HR. Muslim No.2137)

     6. Tahallul dan tatacaranya

 • Tahallul Awwal (Ashghar)
 • Tahallul sebagaimana saat umrah. Terdapat dua pilihan:
  • Taqshir: Memotong rambut sampai pendek. (HR. Al-Bukhari)
  • Tahliq: Mencukur gundul; dimulai dari kanan, ke-mudian sebelah kiri. (HR. Abu Dawud)
 • Sesudah melempar jumrah dan tahallul, maka sudah boleh berganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Dan semua larangan ihram halal kembali kecuali melakukan hubungan suami istri.

“Apabila kalian telah melempar Jamrah (Kubra) maka sudah halal buat kalian semuanya kecuali menyetubuhi istri.” (HR. Ahmad. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab Ash-Shahih No. 239)

 •  Tahallul Tsani (Akhir/Kubra)

Setelah thawaf Ifadhah, maka hubungan suami istri menjadi halal kembali.

Hadits Jabir,

Rasulullah r memerintahkan kami untuk bertahallul. Beliau bersabda: ‘Bertahallullah kalian, dan gilirlah isteri-isteri kalian!” (HR. Bukhari No.6819)

      7. Mabit di Mina

 • Setelah melaksanakan thawaf ifadhah dan sa’i, hendaklah kembali lagi ke Mina sebelum Maghrib untuk mabit (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah).
 • Jika ada udzur atau kemalaman kembali ke Mina, maka tidak mengapa.

مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامَ مِنًى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

“Barang siapa yang datang di malam Mina sebelum fajar, maka ia telah mendapatkan hari-hari Mina tiga hari.” (HR. Abu Daud dan An-Nasai. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab Shahih wa Dhaif Sunan An-Nasai No. 256)

 • Selama di Mina perbanyaklah berzikir dan berdoa serta ibadah lainnya.
 • Hukum mabit di Mina ini wajib, menurut Imam Maliki dan Syafi’i. Sementara menurut Imam Hanafi hukumnya sunnah (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq). Begitu juga menurut pengikut Syafi’i (seperti Abu Suja’ al-Asfahani) menyata-kan sunnah juga (At-Tadzib fi adillati Matnil Ghayah wat Taqrib, Syaikh Dr.Mustafa Dieb al-Bigha).

      8. Menyembelih hadyu (kurban atau Dam)

 • Setelah berganti pakaian saatnya menyembelih hadyu, atau me-nyerahkan penyembelihan itu kepada yang amanah bagi orang yang belum melaksanakannya.
 • Menyembelih hadyu, boleh di-laksanakan esok harinya, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah atau sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah (hari Tasyriq)

      9. Thawaf ifadhah

 • Masih pada hari yang sama (yakni tanggal 10 Dzulhijjah), berangkat ke Makkah untuk thawaf Ifadhah (thawaf rukun) dan dilanjutkan dengan sa’i. (Berdasarkan Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas t)

Atau hanya thawaf saja tanpa sa’i. (Berdasarkan Hadits Riwayat Imam Muslim dari Jabir t, Risalah Haji, Dewan Hisbah PERSIS)

 • Bila berhalangan pada tanggal 10 Dzulhijjah, thawaf Ifadhah bisa dilakukan pada hari terakhir hari-hari tasyriq.
 • Bagi yang udzur boleh dilaksana-kan setelah udzurnya lepas, walau hari-hari tasyriq telah berlalu.

     10. Melempar tiga jamrah (hari tasyriq)

Melempar tiga jamrah dilaku-kan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Beberapa tatacaranya:

 • Tiga jamrah terdiri dari Jamrah Ula, Jamrah Wustha dan Jamrah ‘Aqabah.
 • Caranya; Ambil posisi dan melempar jamrah seperti yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
 • Setelah selesai melempar Jamrah ‘Aqabah seperti pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka segera berlalu meninggalkan tempat tersebut dan tidak disyariatkan berdiri lama untuk berdoa.

       11. Nafar awwal dan nafar tsani

 • Setelah melempar jamrah pada tanggal 12 Dzulhijjah dan berniat menyelesaikan ibadah hajinya, kemudian pulang ke Makkah dari Mina sebelum terbenam matahari, maka ini disebut Nafar Awwal.
 • Yang ingin Nafar Tsani, maka ia harus mabit satu malam lagi di Mina. Selesai melontar jamarat pada 13 Dzulhijjah, baru pulang ke Makkah. Ini disebut Nafar Tsani.

“Barang siapa yang ingin cepat-cepat dalam dua hari saja, maka tidak ada dosa baginya; dan barang siapa yang ingin belakangan juga tiada berdosa baginya.” (QS. Al-Baqarah: 203)

     12. Thawaf wada’

 • Thawaf ini adalah “mata rantai” paling akhir dari seluruh rangkaian ibadah haji.
 • Pelaksanaannya persis seperti thawaf Ifadhah hanya saja tanpa sa’i.

“Janganlah seseorang pulang sebelum mengakhiri hajinya dengan (thawaf Wada’) di Baitullah.” (HR. Muslim)

 • Bagi wanita yang sedang haidh boleh tidak melaksanakan thawaf Wada’ ini dan hajinya tetap shah.

“Ibnu Abbas berkata: ‘Bahwasanya Nabi j membolehkan wanita yang haidh untuk pulang sebelum melaksanakan thawaf Wada’ di Baitullah, kalau ia telah me-laksanakan thawaf Ifadhah.” (HR. Ahmad. Syaikh Al-Arnauth mengatakan hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari Muslim)

 • Bagi wanita yang sedang haidh dan sakit boleh hanya berdoa dan berpamitan dari pintu Masjidil Haram saja. Selanjutnya meninggal-kan Masjidil Haram untuk berangkat menuju tanah air atau menuju ke Madinah.

 

Kantor Kami

Komplek Kafila Business Center

Jl. Raya Bogor Km. 21 No. 1 – 2 Kel. Rambutan Kec. Ciracas – Jakarta Timur

Telp. 021-8403641

Kontak Kami

Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.